Gel làm mờ liền sẹo Image MD Restoring Post Treatment Scar Gel 30ml

1.850.400 

Gel làm mờ liền sẹo Image MD Restoring Post Treatment Scar Gel 30ml ngăn chặn, làm mờ sự hình thành của các loại sẹo như sẹo phì đại, sẹo lồi, sẹo bỏng.

1.850.400 

    Danh mục: